Skip to Content

Obavještenje o održavanju 112. redovne sjednice

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-223-2/19
Datum: 08.05.2019. godine
 
Na osnovu odredbi člana 21. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), člana 15. stav 2. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske – Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske",  broj: 6/10) i člana 15. stav 1. i 2. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
 
 
OBAVJEŠTENJE  ZA  JAVNOST
 
da će održati 112. redovnu sjednicu u utorak, 14. maja 2019. godine, sa početkom u 09.00 časova, u sali za sastanke Regulatorne komisije u Trebinju, Ulica Кraljice Jelene Anžujske broj 7.   
    
 
D N E V N I    R E D
 
1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 111. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 22. aprila 2019. godine, u Trebinju.
2. Razmatranje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji.
3. Razmatranje zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu hidroelektranu „Podivič“, podnosioca „Buk“ d.o.o. Istočno Sarajevo.
4. Razmatranje zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu solarnu elektranu „Torič 2“, podnosioca „PPA“ d.o.o. Banja Luka.
5. Razmatranje zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u kogenerativnom proizvodnom postrojenju na biomasu "FAGUS", podnosioca "FAGUS" d.o.o. Кotor Varoš.
6. Razmatranje prijedloga rješenja u postupku rješavanja spora po zahtjevu Pilipović Duška iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka.
 
Predsjednik
 
    Vladislav Vladičić