Skip to Content

Rješenje o odobrenju cijena za korišćenje dionice transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak - Karakaj

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-3-23/18/Р-88-184
Datum: 12.07.2018.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 88. redovnoj sjednici održanoj 12.07.2018. godine, u Trebinju, donijela je Rješenje o odobrenju cijena za korišćenje dionice transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak-Karakaj... preuzimanje.