Skip to Content

Rješenje o davanju saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom AD "ZVORNIK STAN" Zvornik

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj:01-504-3/16/R-27-287
Datum: 6. oktobar 2016. godine

Na osnovu odredbi člana 4. stav 2. tačka e), a u vezi sa članom 7. Zakona o gasu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 86/07 i 121/12) i člana 53. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom sistemu za distribuciju i snabdijevanje prirodnim gasom (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 51/14), postupajući po Zahtjevu za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom u Republici Srpskoj, privrednog društva A.D. "Zvornik-stan" Zvornik, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 27. redovnoj sjednici, održanoj 6. oktobra 2016. godine, u Trebinju, donijela je

 

Rješenje o davanju saglasnosti na tarifne stavove
za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom privrednog društva
A.D. "Zvornik-stan" Zvornik

 

Kompletno Rješenje o odavanju saglasnosti na tarifne stavove za snabdijevanje kupaca prirodnim gasom možete preuzeti OVDJE.