Skip to Content

Members

Verzija prilagođena za štampanje

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE
Kraljice Jelene Ažujske br. 7
89101 TREBINJE

Regulatory Commission for Energy of Republic of Srpska
Kraljice Jelene Anzujske Street No 2, 89101 Trebinje
Republic of Srpska
Bosnia and Herzegovina

 

President

Vladislav Vladicic

Tel: +387 59 27 24 00
Fax: + 387 59 27 24 30
vvladicic@reers.ba

 

Members

Mihajlo Travar
Tel: +387 59 27 24 00
Fax: + 387 59 27 24 30

mtravar@reers.ba

Predrag Askrabic
Tel: +387 59 27 24 00       
Fax: + 387 59 27 24 30
paskrabic@reers.ba

Nedeljko Sredic
Tel: +387 59 27 24 00       
Fax: + 387 59 27 24 30
nsredic@reers.ba

Brano Tokanovic
Tel: +387 59 27 24 00
Fax: + 387 59 27 24 30
btokanovic@reers.ba