Skip to Content

Registar dozvola za izgradnju elektroenergetskih objekata

Verzija prilagođena za štampanje


Registar dozvola za izgradnju elektroenergetskih objekata

R. br.

Registarski broj dozvole

(uslovi)

Naziv/lični podaci korisnika dozvole

Sjedište i adresa korisnika dozvole

Datum početka važenja dozvole

Rješenje o izdavanju dozvole

Datum donošenja rješenja o izmjenama ili dopunama, prenosu ili povlačenju dozvole

Datum upisa u registar

Period važenja dozvole

1

01-511-04-1/66/16

Privredno društvo "COMSAR ENERGY HIDRO" d.o.o. Banja Luka

Ul. Vase Pelagića br. 6
Banja Luka

26.5.2016.

01-511-17/15/R-16-165

 

26.5.2016.

6 godina

2 01-433-04-1/44-1/17 "EFT HE Ulog" d.o.o. Kalinovik Karađorđeva br. 28b 22.12.2017. 01-433-15/17/R-65-292  
22.12.2017. 20.05.2022.
3 01-207-04-1/69-1/18 "MEDOŠ" d.o.o. Banja Luka Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 181B, Banja Luka 02.08.2018. 01-207-14/18/R-89-190  
02.08.2018. 11.03.2020.