Skip to Content

Одлука о одобравању Дистрибутивних мрежних правила

Постављено у

22.04.2009.
Одобравају се Дистрибутивна мрежна правила донесена од стране дистрибутивних предузећа - корисника дозволе...

Syndicate content