Skip to Content

Обавјештење о одржавању 3. редовне сједнице

Постављено у

10.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје Обавјештење о одржавању редовне сједнице Регулатора...

Обавјештење о комплетности захтјева - Д.о.о. "ЛТС" Бања Лука

Постављено у

08.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о комплетности Захтјева за издавање...

Закључак о одржавању опште расправе - "Гас Промет" а.д. Источно Сарајево

Постављено у

29.01.2010.
У поступку јавног разматрања Нацрта дозволе, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу 11. фебруара 2009...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Миодраг Хрнић, Бања Лука

Постављено у

29.01.2010.
Поднеском насловљеним као „Жалба“ од 03.09.2009. године, а који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Миодраг Хрнић, Бања Лука

Постављено у

29.01.2010.
Спор покренут захтјевом Хрнић Миодрага из Бања Луке број 01-744-1/09  од 10.09.2009. године против...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Млађен Сирар, Бања Лука

Постављено у

29.01.2010.
Поднеском насловљеним као „Жалба“ од 08.09.2009. године, а који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Млађен Сирар, Бања Лука

Постављено у

29.01.2010.
Спор покренут захтјевом Сирар Млађена из Бања Луке против МХ РС ЗП ''Електрокрајина“ а.д Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Вера Десић, Прњавор

Постављено у

29.01.2010.
Поднеском насловљеним као „Жалба на обрачун kWh“ од 23.10.2009. године и допуном поднеска од 13.11.2009. године...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Вера Десић, Прњавор

Постављено у

29.01.2010.
Спор покренут захтјевом Десић Вере из Прњавора против МХ РС ЗП ''Електрокрајина“ а.д Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“...

Обавјештење о одржавању 2. редовне сједнице

Постављено у

22.01.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје обавјештење за јавност о одржавању 2. редовне сједнице...

Syndicate content