Skip to Content

Тарифни систем. Гас

Верзија прилагођена за штампање
Правилник о измјенама и допунама Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса (Службени гласник РС, број 30/18)

Правилник о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију природног гаса и снабдијевање природним гасом (Службени гласник РС брoj 51/14)

Прилог 1: Упутство за примјену тарифне методологије

Захтјев за одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивног система природног гаса

Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у РС

Правилник о тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса (Службени гласник РС број 51/14)

Прилог 1: Упутство за примјену тарифне методологије

Прилог 2  (уз Правилник о тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса)

Захтјев за одобрење цијена за кориснике транспортног система природног гаса 

Захтјев за одобрење цијене за оператера транспортног система природног гаса 

Правилник о методологији за обрачунавање трошкова прикључења на дистрибутивни или транспортни систем природног гаса (Службени гласник РС брoj 51/14)