Skip to Content

Рјешења са надзора

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - МХЕ "Дивич"

Постављено у

05.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 109. редовној сједници, одржаној 05.04.2019. године у Требињу, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - Мјешовити Холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука

Постављено у
22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 107. редовној сједници, одржаној 22.03.2019. године, у Требињу, донијела је

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере у "Рафинерији нафте Брод" а.д.

Постављено у

20.02.2019.
Налаже се привредном друштву "Рафинерија нафте Брод" а.д, кориснику дозволе за обављање дјелатности производње деривата нафте...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина

Постављено у

19.04.2018.
Налаже се привредном друштву МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, кориснику дозволa за обављање...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "CNG ENERGY" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

15.03.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 73. редовној сједници, одржаној 15. марта 2018. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере - "ENERGY PRIME RS" д.о.о. Требиње

Постављено у

15.03.2018.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 73. редовној сједници, одржаној 15. марта 2018. године, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - Мјешовити Холдинг ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Електро-Херцеговина'' а.д. Требиње

Постављено у

29.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 50. редовној сједници, одржаној 29. јуна 2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "ENERGY FINANCING TEAM" д.о.о. Билећа

Постављено у

10.04.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 41. редовној сједници одржаној 10.04.2017. године, донијела је ...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "БИЈЕЉИНА-ГАС" д.о.о. Бијељина

Постављено у

16.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 39. редовној сједници, одржаној 16. марта 2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - "ГАС - РЕС" д.о.о. Бања Лука

Постављено у


16.03.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 39. редовној сједници одржаној 16. марта 2017. године у Требињу, донијела је сљедеће...

Syndicate content