Skip to Content

Рјешења спорова

Рјешење спора: Савић Предраг, Челопек

Постављено у
20.06.2019.
ОДБИЈА СЕ захтјев Савић Предрага из Челопека од 04.05.2018. године, којим се оспорава Обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије...

Рјешење спора: Видовић Драго, Мркоњић Град

Постављено у
20.06.2019. 
ОДБИЈА СЕ захтјев Видовић Драга из Мркоњић Града од 11.03.2019. године, којим се оспорава Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију ...

Рјешење спора: Бјеловук Симо, Јабланица

Постављено у
20.06.2019.
ОДБИЈА СЕ захтјев за рјешавање спора Бјеловук Сима из Јабланице – Горњи Подградци, од 22.03.2019. године, којим се оспорава Рачун за  неовлашћено утрошену електричну енергију...

Рјешење спора: Драгоја Дакић, Градишка

Постављено у

08.03.2019.
Одбија се захтјев Дакић Драгоја из Градишке од 17.12.2018. године, којим оспорава Рачун за неовлашћено утрошену електричну енергију број...

Рјешење спора: Стево Ђурић, Модрича

Постављено у

17.10.2018.
Одбија се захтјев Ђурић Стева из Модриче од 19.05.2018. године, којим оспорава обрачун неовлаштене потрошње електричнe енергијe...

Рјешење: Митар Пантић, Бијељина

Постављено у

27.09.2018.
Одбија се захтјев Пантић Митра из Бијељине од 23.04.2018. године којим оспорава корекцију обрачуна електричне енергије у износу...

Рјешење: Рабија Буљубашић, Зворник

Постављено у

27.09.2018.
Одбија се захтјев Буљубашић Рабије из Зворника од 28.05.2018. године, којим оспорава Обрачун-фактуру неовлашћене потрошње...

Рјешење: Мала хидроелектрана "Електро-Јована" д.о.о. Милићи

Постављено у

27.09.2018.
Усваја се захтјев привредног друштва Мала хидроелектрна ''Електро-Јована'' д.о.о. Милићи од 21.03.2018. године, у вези са оспоравањем...

Рјешење: Војислав Николић, Власеница

Постављено у

27.09.2018.
Одбија се захтјев Николић Војислава из Власенице од 18.04.2018. године, у вези са правом на напајање електричном енергијом...

Рјешење: Предраг Савић, Челопек

Постављено у

27.09.2018.
Одбија се захтјев Савић Предрага из Челопека од 04.05.2018. године, којим се оспорава Обрачун неовлашћено утрошене електричне...

Syndicate content