Skip to Content

Обавјештење о уврђивању нацрта дозволе - Изградња TС 35/10 kV Цапарде

Постављено у

11.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да је на 5. редовној сједници утврдила...

Обавјештење о одржавању 5. редовне сједнице

Постављено у

03.03.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје Обавјештење о одржавању 5. редовне сједице...

Закључак о прекиду поступка издавања дозволе - ЕРС д.о.о. МХЕ Бања Лука

Постављено у

25.02.2010.
Прекида се поступак издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани...

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о стицању статуса квалификованог купца

Постављено у

25.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 4. редовној сједници одржаној 25. фебруара 2010. утврдила...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о стицању статуса квалификованог купца

Постављено у

25.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске утврдила је Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника o...

Обавјештење о поднесеном захтјеву за изградњу трафостанице ТС 35/10 kV/kV Цапарде

Постављено у

26.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје Обавјештење за јавност о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу трафостанице...

Закључак о одбацивању захтјева за издавање дозволе: "Бобар - Таубингер електрик" д.о.о. Брод на Дрини, Фоча

Постављено у

18.02.2010.
Због некомплетности се одбацује захтјев за издавање дозволе за изградњу МХЕ „Бистрица Б-5А на ријеци Бистрици, подносиоца...

Обавјештење о одржавању опште расправе о Нацрту дозволе - "ЛТС" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

18.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о одржавању општек расправе о Нацрту...

Закључак о одржавању опште расправе - "ЛТС" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

18.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 3. редовној сједници одржаноj 18.02.2010. године у Требињу...

Обавјештење о одржавању 4. редовне сједнице

Постављено у

19.02.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 4. редовну сједницу у...

Syndicate content