Skip to Content

Обавјештење о покретању тарифног поступка

Постављено у

12.10.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о покренутом тарифном поступку и одржавању јавне расправе по захтјевима енергетског предузећа...

Одлука о покретању тарифног поступка за одобрење тарифних ставова за коришћење дистрибутивног система природног гаса у РС...

Постављено у

12.10.2009.
Регулаторна комисија за  енергетику Републике Српске покреће тарифни поступак по захтјевима предузећа "САРАЈЕВО-ГАС" акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију гаса Источно Сарајево, ради одобрења тарифних ставова...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - "Звијезда" д.о.о. Мркоњић Град

Постављено у

12.10.2009.
Спор покренут захтјевом предузећа „Звијезда“ д.о.о. Мркоњић Град од 10.08.2009. године, против МХ ЕРС ЗП ''Електрокрајина"...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - "Звијезда" д.о.о. Мркоњић Град

Постављено у

12.10.2009.
Дана 10.08.2009. године (запримљен у РЕРС-у под бројем 01-72-1/08), предузеће "Звијезда" д.о.о. Мркоњић Град покренуло је...

Закључак - Прекид поступка за издавање дозволе, "Елинг МХЕ" д.о.о. Теслић

Постављено у

12.10.2009.
Прекида се поступак издавања дозволе за изградњу Мале хидроелектране Новаковићи, подносиоца “ЕЛИНГ МХЕ” д.о.о...

Обавјештење о одржавању 52. редовне сједнице

Постављено у

06.10.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње издаје Обавјештење за јавност о одржавању 52. редовне сједнице

Обавјештење о комплетности захтјева - Д.о.о. "Руднап" Бања Лука

Постављено у

05.10.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност о комплетности Захтјева за издавање...

Закључак о одржавању опште расправе - "Елинг МХЕ" д.о.о. Теслић

Постављено у

11.09.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске поводом захтјева за издавање дозволе за изградњу мале хидроелектране "Новаковићи" подносиоца "Елинг МХЕ" д.о.о. Теслић...

Обавјештење о одржавању опште расправе - "Елинг МХЕ" д.о.о. Теслић

Постављено у

11.09.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје обавјештење за јавност да ће поводом поднесеног захтјева...

Обавјештење о одржавању 51. редовне сједнице

Постављено у

03.09.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње обавјештава јавност да ће одржати 51. редовну сједницу...

Syndicate content