Skip to Content

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање дозволе за изградњу - "Елинг МХЕ" д.о.о. Теслић

Постављено у

31.08.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје Обавјештење за јавност о поднесеном захтјеву за...

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Горан Каракаш, Прњавор

Постављено у

27.08.2009.
Захтјевом који је у Регулатору запримљен под бројем 01-633-1/09 дана 16.06.2009. године, Каракаш Горан из Прњавора...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Горан Каракаш, Прњавор

Постављено у

27.08.2009.
Спор покренут захтјевом Каракаш Горана из Прњавора од 16.06.2009. године, против МХ ЕРС ЗП ''Електрокрајина" а.д...

Обавјештење о одржавању 50. редовне сједнице

Постављено у

21.08.2009.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње обавјештава јавност да ће одржати 50. редовну сједницу...

Рјешење о давању сагласности на Правила рада дистрибутивне мреже за гас - А.Д. "Сарајево гас" Источно Сарајево

Постављено у

30.07.2009.
Даје се сагласност на "Правила рада дистрибутивне мреже за природни гас" Акционарског друштва за транспорт...

Рјешење о давању сагласности на Опште услове за снабдијевање природним гасом - А.Д. "Сарајево гас" Источно Сарајево

Постављено у

30.07.2009.
Даје се саглaсност на "Опште услове за снабдијевање природним гасом" Акционарског друштва за транспорт...

Рјешење о давању сагласности на Правила рада дистрибутивне мреже за природни гас - А.Д. "Зворник стан" Зворник

Постављено у

30.07.2009.
Даје се саглaсност на "Правила рада дистрибутивне мреже за природни гас" Акционарског друштвa "Зворник стан" Зворник...

Рјешење о давању сагласности на Опште услове за снабдијевање природним гасом - А.Д. "Зворник стан" Зворник

Постављено у

30.07.2009.
Даје се саглaсност на "Опште услове за снабдијевање природним гасом" Акционарског друштвa "Зворник стан"...

Syndicate content