Skip to Content

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Верзија прилагођена за штампање

Битно обиљежје Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, која је основана у циљу обезбјеђења транспарентног и недискриминирајућег положаја свих учесника на енергетском тржишту, је јавност рада. Њене активности из регулаторне надлежности одвијају се на редовним сједницама, које су отворене за јавност.

За сва правила и прописе, које доноси, прије усвајања, Регулаторна комисија јавно објављује сажетак њиховог нацрта и обавјештава јавност у средствима јавног информисања, гдје се јавности нацрти стављају на располагање, као и вријеме и мјесто одржавања јавних расправа.

Поступци које проводи Регулаторна комисија кроз јавне расправе (опште, техничке и формалне), такође обезбјеђују присуство јавности и расправљање о питањима из регулаторне надлежности.

Сва правила и прописи, као и коначне одлуке и рјешења Регулаторне комисије објављују се у Службеном гласнику Републике Српске, нa wеb страници и огласној табли.

Административна питања, као и питања организације рада и дневних активности, Регулаторна комисија рјешава на интерним састанцима којима јавност такође може присуствовати.

Према томе, све што вас интересује можете пронаћи на нашој wеb страници: www.reers.ba и огласној табли, јер вам је првенствено на тај начин омогућено да приступите  информацијама из наше регулаторне надлежности.

У случају да то није довољно, у складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама ("Службени гласник Републике Српске" број 20/01) за информације, које су у надлежности и под контролом Регулаторне комисије, донијели смо Водич о приступу информацијама са обрасцем захтјева за приступ информацијама у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске и Индекс регистар.

Евентуални трошкови умножавања регулисани су Упутством о трошковима умножавања материјала ("Службени гласник Републике Српске" број 64/01) које је донијело Министарство правде, а које Регулаторна комисија примјењује сходно члану 16. Закона о слободи приступа информацијама.

 

 

прилогвеличина
Vodic o pristupu informacijama u REERS cir.pdf108.4 KB
INDEKS REGISTAR cir.pdf93.91 KB
Obrazac zahtjeva cir.pdf86.83 KB
Uputstvo o troskovima umnozavanja materijala cir.pdf271.21 KB