Skip to Content

Чланови

Верзија прилагођена за штампање

Предсједник и четири члана Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске су именовани од стране Народне скупштине, а на приједлог Владе Републике Српске.

Предсједник

Владислав Владичић
Тел. +387 59 27 24 00
Факс: +387 59 27 24 30
vvladicic@reers.ba

Чланови

Михајло Травар
Тел. +387 59 27 24 00
Факс: +387 59 27 24 30
mtravar@reers.ba

 

Предраг Ашкрабић
Тел. +387 59 27 24 00
Факс: +387 59 27 24 30
paskrabic@reers.ba


Недељко Средић
Тел. +387 59 27 24 00
Факс: +387 59 27 24 30
nsredic@reers.ba

 

Брано Токановић
Тел. +387 59 27 24 00
Факс: +387 59 27 24 30
btokanovic@reers.ba