Skip to Content

За издавање дозвола

Verzija prilagođena za štampanje

Евиденција поднијетих захтјева за издавање дозвола 

Р. бр.

Назив подносиоца захтјева

Врста дозволе

Датум подношења захтјева

Број протокола РЕРС-а

Статус

Датум слања обавјештења о некомплетности захтјева

1 "Green Energy" д.о.о. Пале Дозвола за изградњу МХЕ "Миљацка" 25.02.2019. 01-119-1/19 У фази комплетирања  
2 "ЕЛИНГ МХЕ" Д.О.О. Теслић Дозвола за производњу електричне енергије енергије у МХЕ "Иломска" 02.04.2019. 01-188-1/19 Утврђен нацрт дозволе  
3 А.Д. "ЗВОРНИК СТАН" Зворник Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом 07.05.2019. 01-219-1/19 Пријем и обрада захтјева  
4 А.Д. "ЗВОРНИК СТАН" Зворник Дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса 07.05.2019. 01-220-1/19 Пријем и обрада захтјева  

 

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање дозволе за производњу електричне енергије - МХЕ "Иломска"