Skip to Content

Registar dozvola za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

Verzija prilagođena za štampanje

 

Registar dozvola za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine

   

R. br.

Registarski
broj dozvole
(uslovi)

Naziv/lični podaci korisnika dozvole

Sjedište i adresa korisnika dozvole

Datum početka važenja dozvole

Rješenje o izdavanju dozvole

Datum donošenja rješenja o izmjenama ili dopunama, prenosu ili povlačenju dozvole

 

Datum upisa
u registar

Period važenja dozvole

 

1

01-143-04-1/17-3/17

"Energy Financing Team" d.o.o. Bileća

Bileća
Srpske vojske 9

 17.06.2017.

01-143-12/17/R-49-138

 

 

 17.06.2017.

5 godina

 

2

01-499-04-1/18-3/16

MH "ERS" MP a.d. Trebinjе

Trebinje, Stepe Stepanovića bb

28.12.2016.

01-499-11/16/Р-34-355

 

 

 23.12.2016.

5 godina

 

3

01-126-04-1/65-1/18

"LE TRADING BH" d.o.o. 

Ul. Jovana Dučića br. 23A

28.04.2018.

01-126-11/18/Р-77-95

 

 

28.04.2018.

2 godine

 

4

01-324-04-1/60-1/17

"EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari

Stanari bb

24.09.2017.

01-324-9/17/R-57-222

 

 

24.09.2017. 5 godina