Skip to Content

Registar dozvola za distribuciju električne energije

Verzija prilagođena za štampanje

Registar dozvola za obavljanje djelatnosti
distribucije električne energije

R.
b.

Registarski broj dozvole

(uslovi)

Naziv/lični podaci korisnika dozvole

Sjedište i adresa korisnika dozvole

Datum početka važenja dozvole

Rješenje o izdavanju dozvole

Datum donošenja rješenja o izmjenama ili dopunama, prenosu ili povlačenju dozvole

Datum upisa u registar

Period važenja dozvole

1.

01-430-04-1/08-2/14

MH ''ERS'' ZP ''Elektro Doboj'' AD Doboj

Doboj, Nikole Pašića 77

28.12.2014.

01-430-11/14/R-99-353

 

28.12.2014.

  10 godina

2.

01-425-04-1/11-2/14

MH ERS ZEDP ''Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina

Bijeljina, Majevička 97

28.12.2014.

01-425-14/14/R-99-352

 

28.12.2014.

   10 godina

3.

01-467-04-1/10-2/12

MH ERS - Matično preduzeće A.D. Trebinje ZP ''Elektrokrajina'' A.D. Banjaluka

Banjaluka, Kralja Petra I Karađorđevića 95

28.12.2012.

01-467-10/12

 

28.12.2012.

sedam godina

4.

01-453-04-1/12-2/12

MH ERS ZP ''Elektrodistribucija'' a.d. Pale

Pale,

Nikole Tesle 12

28.12.2012.

01-453-11/12

 

28.12.2012.

sedam godina

5.

01-450-04-1/09-2/12

MH ERS Trebinje ZP ''Elektro-Hercegovina'' a.d. Trebinje

Trebinje,

Jovana Raškovića 6

28.12.2012.

 

 

01-450-12/12

 

28.12.2012.

sedam godina