Skip to Content

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије из ОИЕ - МХЕ "Подивич"

Постављено у
23.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 113. редовној сједници, одржаној 23. маја 2019. године, у Требињу, донијела ...

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом - "Алумина" д.о.о. Зворник

Постављено у
23.05.2019.
ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтјев за издавање дозволе за обављање ђелатности трговине и снабдијевања природним гасом, број А3-040119/04 од 04.01.2019. године, подносиоца ''Алумина" Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге Зворник...

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиви извор енергије - МХЕ "Грабовица" и МХЕ "Млечва"

Постављено у
24.05.2019.
Друштво са ограниченом одговорношћу "Греен Енергy-Р" Братунац поднијело је дана 31.12.2018. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјеве за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану "Грабовица" и Малу хидроелектрану "Млечва", Општина Братунац...

Закључак о одржавању јавне расправе - Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

Постављено у
23.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, у Требињу, донијела је...

Обавјештење о утврђивању Нацрта измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање ел. енергијом

Постављено у

23.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, у Требињу, утврдила Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом...

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом - "САРАЈЕВО - ГАС" а.д. Источно Сарајево

Постављено у
20.05.2019.
Привредно друштво "САРАЈЕВО - ГАС" а.д. Источно Сарајево је, на основу члана 43. став 2. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом, Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске поднијело Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом...

Обавјештење о одржавању 113. редовне сједнице

Постављено у
17.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 113. редовну сједницу у четвртак, 23. маја 2019. године...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - Когенеративно постројење на биомасу "Фагус"

Постављено у

14.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 112. редовној сједници, одржаној 14. маја 2019. године, у Требињу, донијела...

Обавјештење о одржавању 112. редовне сједнице

Постављено у
08.05.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 112. редовну сједницу у уторак, 14. маја 2019. године, са почетком у 09.00 часова...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Врбас 2"

Постављено у

22.04.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 111. редовној сједници, одржаној 22. априла 2019. године, у Требињу, донијела...

Syndicate content