Skip to Content

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије - Мала соларна електрана "Сунце 2"

Постављено у

29.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 108. редовној сједници, одржаној 29. марта 2019. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије - Мала соларна електрана "МС-Солар 2"

Постављено у

29.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 108. редовној сједници, одржаној 29. марта 2019. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње ел. енергије - Мала соларна електрана "Бесједа 2"

Постављено у

29.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 108. редовној сједници, одржаној 29. марта 2019. године, у Требињу, донијела...

Обавјештење о одржавању 109. редовне сједнице

Постављено у
29.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске обавјештава јавност да ће одржати 109. редовну сједницу у петак, 5. априла 2019. године...
 

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ „Солар 4“

Постављено у
22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 107. редовној сједници, одржаној 22. марта 2019. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере - Мјешовити Холдинг "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бањалука

Постављено у
22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 107. редовној сједници, одржаној 22.03.2019. године, у Требињу, донијела је

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ „ЕТМаx“ д.о.о. Бања Лука

Постављено у
22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 107. редовној сједници, одржаној 22. марта 2019. године, у Требињу, донијела...
 

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Тромеђа 2"

Постављено у
22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 107. редовној сједници, одржаној 22. марта 2019. године, у Требињу, донијела...
 

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МСЕ "Тромеђа 1"

Постављено у
22.03.2019.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 107. редовној сједници, одржаној 22. марта 2019. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - СЕ "Будисавље"

Постављено у

22.03.2019.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 107. редовној сједници, одржаној 22. марта 2018. године, у Требињу, донијела...

 

Syndicate content