Skip to Content

Какве обавезе има домаћинство крајњег купца у погледу поновног прикључења електричне енергије која је одјављена са искључењем усљед више силе (пожара у кући у којој је скупа са кућом изгорило електрично бројило) када се ради о прикључењу у ново изграђену породичну кућу?

Верзија прилагођена за штампање

У погледу одговора на oво питање наводимо кратак преглед дефиниција и одредби из Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергјиом - Општи услови ( "Службени гласник Републике Српске",  број 85/08) у вези са овим питањем:

"нови крајњи купац" означава крајњег купца чији се електроенергетски објекат први пут прикључује на електроенергетску мрежу или чији је електроенергетски објекат био искључен са електроенергетске мреже дуже од пет година;

"накнада за прикључење" представља укупан новчани износ који корисник мреже треба да плати дистрибутеру ради прикључења својих објеката на дистрибутивну мрежу, а обухвата накнаду за изградњу прикључка и накнаду за обезбјеђење услова за прикључење кроз повећање капацитета дистрибутивне мреже; 

РЕРС је донијела Рјешење о утврђивању накнаде за прикључење објеката крајњих купаца на дистрибутивну мрежу, накнаде из овог рјешења се примјењују од 01.10.2009. године 

У члану 104. у ставу (3) и (4) се наводи да:

Крајњи купац, чији је објекат искључен са мреже у периоду дужем од пет година, приликом подношења захтјева за поновно прикључење третира се као нови крајњи купац, с тим што приликом поновног прикључења плаћа накнаду за прикључење која се састоји од стварних трошкова изградње прикључка и накнаде за обезбјеђење услова за прикључење на дистрибутивну мрежу.

Износ накнаде за прикључење из става (3) овог члана не може бити већи од износа накнаде за прикључење коју би платио крајњи купац у случају да се његов објекат први пут прикључује на мрежу.

Дакле, уколико се прикључење новоизграђене породичне куће исте прикључне снаге, на истом изводу из напојне трафостанице на којем је била прикључена стара кућа која је искључена (стари прикључак више не постоји), врши на начин који не захтијева додатне  капацитете у било којем дијелу мреже, не ствара се обавеза да у том случају крајњи купац плаћа једнократни новчани износ ради обезбјеђења услова за прикључење за нову породичну кућу и то у периоду до пет година од искључења старе куће са дистрибутивне мреже. 

Код закључења уговора о прикључењу новог објекта из трошкова прикључења изостављају се трошкови обезбјеђења услова за прикључење, а крајњи купац плаћа стварне трошкове изградње прикључка.

У случају да се ново изграђени објекат не прикључује на начин описан у претходном параграфу, односно када се купцу за прикључење тог објекта на новој локацији обезбјеђује капацитет мреже као и за било који други нови објекат, дистрибутер и крајњи купац закључују уговор о прикључењу, који подразумијева и плаћање трошкова обезбјеђења услова за прикључење на новој локацији.