Skip to Content

Да ли се појава када власници стамбено - пословних објеката електричну енергију, чија се потрошња региструје мјерним уређајем регистрованим на домаћинство, користе за обављање пословне дјелатности, за приватне фирме регистроване на тој адреси, сматра неовлашћеном потрошњом и на који начин вршити обрачун такве неовлашћене потрошње електричне енергије?

Верзија прилагођена за штампање

Након разматрања Вашег поднеска  утврђено је да се ситуација коју сте описали сматра за неовлашћену потрошњу, у смислу прикључења објекта на дистрибутивну мрежу без одговарајуће електроенергетске сагласности у складу са одредбом члана 90. став 1. тачка а) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - у даљем тексту: Општи услови ("Службени гласник Републике Српске" број 85/08.

Обрачун овакве неовлашћене потрошње, период неовлашћене потрошње и утврђивање накнаде  врши се према чињеничном стању, а у складу са одредбама Главе VII - (Неовлашћена потрошња) Општих услова, аналогно, као за случај неовлашћене потрошње на укопном сату, МТК, РТК или другом пријемнику сличне намјене члан 92. став (4) и члан 93. став (4). Општих услова.