Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - „SETTE ENERGY“ д.о.о. Градишка (МХЕ Голубача)

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-515-7/17
Датум: 24.01.2018.

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у хидроелектрани


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 30. новембра 2017. године од привредног друштва „SETTE ENERGY“ д.о.о. Градишка примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у МХЕ Голубача. Номинална активна снага производног постројења на турбини је 249 kW, а планирана годишња нето производња је 901.500 kWh, како је наведено у достављеном обрасцу захтјева и пратећој документацији. 
Прегледом достављене документације утврђено је да је захтјев потребно допунити, а недостајућа документација наведена је у обавјештењу о некомплетности које је подносиоцу захтјева упућено 12. децембра 2017. године. Поступајући по овом обавјештењу захтјев је допуњен, односно достављена је документација којом се доказују ријешени имовинско правни односи на земљишту на коме се гради МХЕ Голубача. Документација је предата на пошту 12. јануара 2018. године, што се сматра датумом комплетирања овог захтјева. 
Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су испуњени прописани услови за додјелу права на подстицај у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку о праву на подстицај. 

Предсједник
Владислав Владичић