Skip to Content

Обавјештење за јавност - Нацрт дозволе за изградњу МХЕ „Јабушница С-Ј-3“

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-127-5/14
Датум: 14.04.2014.

На основу одредби члана 9. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (“Службени гласник Републике Српске”, број 70/10) и члана 17. став 7. Правилника о издавању дозвола (“Службени гласник Републике Српске”, број 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће:
 

ОБАВЈЕШТEЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) je на 82. редовној сједници одржаној 10.04.2014. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране „Јабушница С-Ј-3“ по захтјеву подносиоца "HYDROENERGY" д.о.о. Гацко.

У поступку јавног разматрања Нацрта ове дозволе, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Гацку, дана 25.04.2014. године, у просторијама Скупштине општине Гацко, улица Солунских добровољаца број 2 са почетком у 10.00 часова.

Нацрт дозволе стављен је на располагање јавности у просторијама Регулаторне комисије, на огласној табли, и интернет страници Регулаторне комисије: "www.reers.ba". Општа расправа је отворена за присуство јавности и активно учешће заинтересованих лица, у циљу прибављања коментара на Нацрт дозволе, непосредно на самој расправи.

Заинтересована лица могу доставити коментаре на Нацрт дозволе, у писаној форми, на адресу Регулаторне комисије или на самој расправи. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.

Статус умјешача у поступку издавања дозволе Регулаторна комисија може одобрити правном или физичком лицу које поднесе захтјев за стицање статуса умјешача у писаној форми. Лице које жели стећи статус умјешача у поступку издавања дозволе треба да докаже да има посебан (властити, директан) интерес у поступку и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање о захтјеву за издавање дозволе.

Kоментари на Нацрт дозволе у писаној форми и захтјев за стицање статуса умјешача могу се доставити, путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, улица Српска број 2, 89101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску адресу: "regulator@reers.ba", најкасније до 28.04.2014. године.
 

Предсједник
Миленко Чокорило