Skip to Content

Да ли су људи из категорије социјално угроженог становништва ослобођени једнократног новчаног износа за прикључење сопственог стамбеног објекта у забаченим руралним крајевима, као и достављања одобрења за грађење?

Верзија прилагођена за штампање

Закон о електричној енергији није прописао овлаштење Регулатору да прописује субвенције за одређене категорије крајњих купаца приликом прикључења њихових објеката на дистрибутивну мрежу. РЕРС је донијела Рјешење о утврђивању накнаде за прикључење објеката крајњих купаца на дистрибутивну мрежу, накнаде из овог рјешења се примјењују од 01.10.2009. године, при чему се поменуте одредбе односе на све крајње купце. Издавање одобрења за грађење је регулисано другим прописима, за чије доношење и тумачење није надлежан Регулатор.