Skip to Content

Rješenja sporova

Rješenje spora: Savić Predrag, Čelopek

Postavljeno u
20.06.2019.
ODBIJA SE zahtjev Savić Predraga iz Čelopeka od 04.05.2018. godine, kojim se osporava Obračun neovlašćeno utrošene električne energije...

Rješenje spora: Vidović Drago, Mrkonjić Grad

Postavljeno u
20.06.2019.
ODBIJA SE zahtjev Vidović Draga iz Mrkonjić Grada od 11.03.2019. godine, kojim se osporava Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju...

Rješenje spora: Bjelovuk Simo, Jablanica

Postavljeno u
20.06.2019.
ODBIJA SE zahtjev za rješavanje spora Bjelovuk Sima iz Jablanice – Gornji Podgradci, od 22.03.2019. godine, kojim se osporava Račun za  neovlašćeno utrošenu električnu energiju...

Rješenje spora: Dragoja Dakić

Postavljeno u

08.03.2019.
Оdbija se  zаhtјеv Dаkić Drаgоја iz Grаdiškе оd 17.12.2018. gоdinе, kојim оspоrаvа Rаčun zа nеоvlаšćеnо utrоšеnu еlеktričnu еnеrgiјu brој...

Rješenje spora: Stevo Đurić, Modriča

Postavljeno u

17.10.2018.
Odbija se zahtjev Đurić Steva iz Modriče od 19.05.2018. godine, kojim osporava obračun neovlaštene potrošnje električne energije od 10.10.2017...

Rješenje: Mitar Pantić, Bijeljina

Postavljeno u

27.09.2018.
Odbija se zahtjev Pantić Mitra iz Bijeljine od 23.04.2018. godine kojim osporava korekciju obračuna električne energije u iznosu od...

Rješenje: Rabija Buljubašić, Zvornik

Postavljeno u

27.09.2018.
Odbija se zahtjev Buljubašić Rabije iz Zvornika od 28.05.2018. godine, kojim osporava Obračun-fakturu neovlašćene potrošnje broj 9000107921...

Rješenje: Mala hidroelektrana "Elektro-Jovana" d.o.o. Milići

Postavljeno u

27.09.2018.
Usvaja se zahtjev privrednog društva Mala hidroelektrna ''Elektro-Jovana'' d.o.o. Milići od 21.03.2018. godine, u vezi sa osporavanjem obračuna...

Rješenje: Vojislav Nikolić, Vlasenica

Postavljeno u

27.09.2018.
Odbija se zahtjev Nikolić Vojislava iz Vlasenice od 18.04.2018. godine, u vezi sa pravom na napajanje električnom energijom objekta...

Rješenje: Predrag Savić, Čelopek

Postavljeno u

27.09.2018.
Odbija se zahtjev Savić Predraga iz Čelopeka od 04.05.2018. godine, kojim se osporava Obračun neovlašćeno utrošene električne energije...

Syndicate content