Skip to Content

Одржавање 53. редовне сједнице Регулатора

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: 01-897-2/09
Датум: 23.10.2009.

На основу члана 33. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08 и 34/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске",  број: 41/04, 67/07, 113/07) и члана 13. став 1. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 96/04), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње издаје 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

да ће одржати 53. (педесеттрећу) редовну сједницу, у четвртак, 29. октобра 2009. године, са почетком у 10.00 часова у Требињу, у сали за састанке Регулаторне комисије.

 

ДНЕВНИ РЕД

  1. Разматрање и усвајање Записника са 52. редовне сједнице Регулаторне комисије одржане 12. октобра 2009. године у Требињу.
  2. Разматрање и утврђивање Нацрта дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине по захтјеву подносиоца ''РУДНАП'' д.о.о. Бања Лука.
  3. Разматрање приједлога рјешења по захтјеву за рјешавање спора „ЗВИЈЕЗДА“ д.о.о. Мркоњић Град против МХ ЕРС ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Мркоњић Град.
  4. Разматрање захтјева за рјешавање спора Дуцановић Слободана из Крупе на Врбасу против МХ ЕРС ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука.

Сједница је отворена за присуство јавности - заинтересованих лица,  без права учешћа у раду сједнице.

 

Предсједник
Миленко Чокорило