Skip to Content

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом АД "Зворник - стан" Зворник

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број:01-504-3/16/Р-27-287
Датум: 6. октобар 2016. године
 

На основу одредби члана 4. став 2. тачка е), а у вези са чланом 7. Закона о гасу ("Службени гласник Републике Српске", број 86/07 и 121/12) и члана 53. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом (“Службени гласник Републике Српске”, број 51/14), поступајући по Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом у Републици Српској, привредног друштва А.Д. "Зворник-стан" Зворник, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 27. редовној сједници, одржаној 6. октобра 2016. године, у Требињу, донијела је
 

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове
за снабдијевање купаца природним гасом привредног друштва
А.Д. "Зворник-стан" Зворник

 

Комплетно Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купца природним гасом можете преузети ОВДЈЕ.