Skip to Content

PRISTUP INFORMACIJAMA

Verzija prilagođena za štampanje

Bitno obilježje Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, koja je osnovana u cilju obezbjeđenja transparentnog i nediskriminirajućeg položaja svih učesnika na energetskom tržištu, je javnost rada. Njene aktivnosti iz regulatorne nadležnosti odvijaju se na redovnim sjednicama, koje su otvorene za javnost.

Za sva pravila i propise, koje donosi, prije usvajanja, Regulatorna komisija javno objavljuje sažetak njihovog nacrta i obavještava javnost u sredstvima javnog informisanja, gdje se javnosti nacrti stavljaju na raspolaganje, kao i vrijeme i mjesto održavanja javnih rasprava.

Postupci koje provodi Regulatorna komisija kroz javne rasprave (opšte, tehničke i formalne), takođe obezbjeđuju prisustvo javnosti i raspravljanje o pitanjima iz regulatorne nadležnosti.

Sva pravila i propisi, kao i konačne odluke i rješenja Regulatorne komisije objavljuju se u Službenom glasniku Republike Srpske, web stranici i oglasnoj tabli.

Administrativna pitanja, kao i pitanja organizacije rada i dnevnih aktivnosti, Regulatorna komisija rješava na internim sastancima, kojima javnost takođe može prisustvovati.

Prema tome, sve što vas interesuje možete pronaći na našoj web stranici: www.reers.ba i oglasnoj tabli, jer vam je prvenstveno na taj način omogućeno da pristupite  informacijama iz naše regulatorne nadležnosti.

U slučaju da to nije dovoljno, u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 20/01) za informacije, koje su u nadležnosti i pod kontrolom Regulatorne komisije, donijeli smo Vodič o pristupu informacijama sa obrascem zahtjeva za pristup informacijama u Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske i Indeks registar.

Eventualni troškovi umnožavanja regulisani su Uputstvom o troškovima umnožavanja materijala ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 64/01) koje je donijelo Ministarstvo pravde, a koje Regulatorna komisija primjenjuje shodno članu 16. Zakona o slobodi pristupa informacijama.

 

 

prilogveličina
Vodic o pristupu informacijama u REERS lat.pdf103.88 KB
INDEKS REGISTAR lat.pdf87.99 KB
Obrazac zahtjeva lat.pdf84.1 KB
Uputstvo o troskovima umnozavanja materijala lat.pdf271.21 KB