Skip to Content

Pojašnjenje odredbi Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom u slučaju priključenja objekta krajnjeg kupca koji se prije određenog perioda odjavio. Da li se tom prilikom plaća jednokratni novčani iznos radi obezbjeđenja uslova za priključenje?

Verzija prilagođena za štampanje

Nesporno je da se Opšti uslovi primjenjuju na sve slučajeve koji su nastupili nakon stupanja na snagu istih. U slučaju isključenja priključka krajnjeg kupca primijenjuje se član 104. stav 3. Opštih uslova kojim je propisano da "Krajnji kupac, čiji je objekat isključen sa mreže u periodu dužem od pet godina, prilikom podnošenja zahtjeva za ponovno priključenje tretira se kao novi krajnji kupac", i član 23. stav (3) tačka v) Opštih uslova kojim je propisano da "Izdata elektroenergetska saglasnost prestaje da važi ukoliko je objekat korisnika mreže bio isključen u neprekidnom periodu dužem od pet godina, ukoliko odredbama Opštih uslova nije drugačije propisano". Imajući u vidu propise koji su važili u vrijeme odjave krajnjeg kupca, a prije stupanja na snagu Opštih uslova, od posebnog je značaja da se primjenjuje ista poslovna politika čime bi se uvažio princip pravničnosti i ravnopravnosti svih krajnjih kupaca na tržištu električne energije, kao i princip pravne sigurnosti krajnjih kupaca. Stoga smatramo da se krajnjem kupcu iz kategorije domaćinstva ne treba nametati obaveza plaćanja troškova obezbjeđenja uslova za priključenje, pod uslovom da su iste platili ranije, pa su priključak privremeno otkazali ili napustili u vrijeme važenja "Odluke o kriterijumu i visini posebnog jednokratnog novčanog iznosa koga plaćaju potrošači električne energije radi obezbjeđenja uslova za priključenje na elektroenergetske objekte ili povećanje snage postojećih trošila", broj 01-671-1/94 od 25. jula 1994. godine, ako zahtjev za ponovno priključenje podnosi u roku od deset (10) godina od dana otkazivanja, odnosno napuštanja priključka.