Skip to Content

Organizacija

Verzija prilagođena za štampanje

Predsjednik i četiri člana Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske su imenovani od strane Narodne skupštine, a na prijedlog Vlade Republike Srpske.

 

Poslovima Regulatorne komisije u operativnom smisli rukovodi sekretar.

 

Organizacione jedinice Regulatorne komisije su:

  • Sektor za tarife i tržišta
  • Sektor za dozvole i tehničke poslove
  • Sektor za pravne poslove
  • Sektor za administrativne poslove

 

Organizaciona šema Regulatorne komisije