Skip to Content

O nama

Verzija prilagođena za štampanje

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (Regulator)

je osnovana 13.09.2002. kao Regulatorna komisija za električnu energiju Republike Srpske, u cilju regulisanja monopolskog ponašanja i obezbjeđenja transparentnog i nediskriminacionog položaja svih učesnika na tržištu električne energije u Republici Srpskoj, a u skladu sa Zakonom o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 66/02, 29/03 i 86/03).

 

Dana 19.07.2007. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 60/07) kojim je, pored nadležnosti, promijenjen i naziv Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske u "Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske" (u daljem tekstu: Regulator).

 

Postupajući po prijavi Regulatora za promjenu naziva i djelatnosti, Osnovni sud u Trebinju je dana 15.08.2007. godine donio Rješenje, broj 095-0-REG-07-000179, na osnovu koga je izvršena promjena naziva i dopuna djelatnosti Regulatora u sudskom registru, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji.

 

Sjedište Regulatora je U Trebinju, Ulica kraljice Jelene Ažujske br. 7.

 

Opšte informacije o organizaciji i načinu rada Regulatora možete naći na linkovima koji se nalaze u okviru sekcije O NAMA, a sve što je vezano za rad pojedinačnih sektora vam je dostupno preko odgovarajućih linkova u okviru osnovnog menija.