Skip to Content

Finansiranje i budžet

Verzija prilagođena za štampanje

Finansiranje rada Regulatorne komisije obezbjeđuje se iz godišnjih naknada od energetskih subjekata, korisnika dozvole za obavljanje jedne ili više energetskih djelatnosti i jednokratnih naknada za dozvole koje izdaje.
 

Djelatnost Regulatorne komisije se može finansirati i iz donacija na nepovratnoj osnovi od stranih vladinih i nevladinih institucija.

Regulatorna komisija podnosi Narodnoj skupštini Repubike Srpske prijedlog budžeta na usvajanje, prije početka budžetske godine. Takođe, Regulatorna komisija izvještava istu o svom radu najmanje jednom godišnje.

Godišnji finansijski izvještaji o poslovanju Regulatorne komisije se pripremaju u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i moraju biti revidirani od strane nezavisnog revizora.


Budžet Regulatorne komisije

Content Type Odluka o usvajanju budžeta za 2004. (Službeni glasnik RS br. 41/04)
Content Type Budžet REERS za 2005. (Službeni glasnik RS br. 23/05)
Content Type Odluka o usvajanju budžeta za 2005. (Službeni glasnik RS br. 06/05)
Content Type Budžet REERS za 2006.
Content Type Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju budžeta REERS za 2006. (Službeni glasnik RS br. 38/06)
Content Type Budžet REERS za 2007.
Content Type Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju budžeta REERS za 2007. godinu (Službeni glasnik RS br. 128/06)
Content Type Budžet RERS za 2008.
Content Type Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju budžeta RERS za 2008. godinu (Službeni glasnik RS br. 119/07)
Content Type Budžet RERS-a za 2009. godinu
Content Type Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju budžeta RERS za 2009. godinu (Službeni glasnik RS br. 117/08)
Content Type Budžet RERS-a za 2010. godinu
Content Type Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju budžeta RERS za 2010. godinu (Službeni glasnik RS br. 16/10)
Content Type Budžet RERS-a za 2011. godinu
Content Type Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju budžeta RERS za 2011. godinu (Službeni glasnik RS br. 136/10)
Content Type Budžet RERS-a za 2012. godinu
Content Type Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS-a za 2012. godinu (Službeni glasnik RS br. 125/11)
Content Type Budžet RERS-a za 2013. godinu
Content Type Odluka Narodne skupštine o usvajanju Budžeta RERS-a za 2013. godinu (Službeni glasnik RS, br. 39/13)
Content Type Budžet RERS-a za 2014. godinu
Content Type Odluka Narodne skupštine o usvajanju Budžeta RERS-a za 2014. godinu (Službeni glasnik RS br.106/13)
Content Type Budžet RERS-a za 2015. godinu
Content Type Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS-a za 2015. godinu (Službeni glasnik RS br. 11/15)
Content Type Budžet RERS-a za 2016. godinu
Content Type Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS-a za 2016. godinu (Službeni glasnik RS br. 62/16)
Content Type Budžet RERS-a za 2017. godinu
Content Type Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS-a za 2017. godinu (Službeni glasnik RS, br. 21/17)
Content Type Budžet RERS-a za 2018. godinu
Content Type Odluka Narodna skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS-a za 2018. godinu (Službeni glasnik RS, br. 21/18)
Content Type Budžet RERS-a za 2019. godinu
Content Type Odluka Narodne skupštine RS o usvajanju Budžeta RERS-a za 2019. godinu (Službeni glasnik RS, br. 16/19)

Izvještaji o izvršenoj reviziji

Izvještaj nezavisnog revizora za 2018. godinu
Izvještaj nezavisnog revizora za 2017. godinu
Izvještaj nezavisnog revizora za 2016. godinu
Izvještaj nezavisnog revizora za 2015. godinu
Izvještaj nezavisnog revizora za 2014. godinu
Izvještaj nezavisnog revizora za 2013. godinu
Izvještaj nezavisnog revizora za 2012. godinu
Izvještaj nezavisnog revizora za 2011. godinu
Izvještaj nezavisnog revizora, 2010. godina
Izvještaj nezavisnog revizora, 2009. godina
Izvještaj nezavisnog revizora, 2008. godina
Izvještaj nezavisnog revizora, 2007. godina
Izvještaj o reviziji, 2006. godina
Izvještaj o reviziji, 2005. godina
Izvještaj o reviziji, 2004. godina