Skip to Content

Појашњење одредби Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом у случају прикључења објекта крајњег купца који се прије одређеног периода одјавио. Да ли се том приликом плаћа једнократни новчани износ ради обезбјеђења услова за прикључење?

Верзија прилагођена за штампање

Неспорно је да се Општи услови примјењују на све случајеве који су наступили након ступања на снагу истих. У случају искључења прикључка крајњег купца примијењује се члан 104. став 3. Општих услова којим је прописано да "Крајњи купац, чији је објекат искључен са мреже у периоду дужем од пет година, приликом подношења захтјева за поновно прикључење третира се као нови крајњи купац", и члан 23. став (3) тачка в) Општих услова којим је прописано да "Издата електроенергетска сагласност престаје да важи уколико је објекат корисника мреже био искључен у непрекидном периоду дужем од пет година, уколико одредбама Општих услова није другачије прописано". Имајући у виду прописе који су важили у вријеме одјаве крајњег купца, а прије ступања на снагу Општих услова, од посебног је значаја да се примјењује иста пословна политика чиме би се уважио принцип правничности и равноправности свих крајњих купаца на тржишту електричне енергије, као и принцип правне сигурности крајњих купаца. Стога сматрамо да се крајњем купцу из категорије домаћинства не треба наметати обавеза плаћања трошкова обезбјеђења услова за прикључење, под условом да су исте платили раније, па су прикључак привремено отказали или напустили у вријеме важења "Одлуке о критеријуму и висини посебног једнократног новчаног износа кога плаћају потрошачи електричне енергије ради обезбјеђења услова за прикључење на електроенергетске објекте или повећање снаге постојећих трошила", број 01-671-1/94 од 25. јула 1994. године, ако захтјев за поновно прикључење подноси у року од десет (10) година од дана отказивања, односно напуштања прикључка.