Skip to Content

1/ Da li postoji moja obaveza na ugradnju nekih drugih dodatnih uređaja za mjerenje? 2/ Da li sam u obavezi plaćanja bilo kakve naknade prilikom ugradnje „novih“ mjernih uređaja na stubovima NN mreže? 3/ Da li se mijenja moja kategorija porošača (kategorija DOMAĆINSTAVA)?

Verzija prilagođena za štampanje

1.Opšti uslovi za isporuku i snabdijevanje električnom energijom ("Službeni glasnik RS", br.85/08) - Opšti uslovi regulišu između ostalog i odnose između krajnjih kupaca električne energije i distributera. Odredbama člana 36. i 118. Opštih uslova se definisani pojmovi priključne snage objekta krajnjeg kupca i kod novih krajnjih kupaca i kod onih čiji su objekti već priključeni na distributivnu mrežu, a član 70. definiše ko snosi troškove izmještanja i mjesto-lokaciju izmještanja mjernih mjesta krajnjih kupaca iz kategorije domaćinstava.

2. U skladu sa članom 118. Opštih uslova, distributer određuje priključnu snagu objekta  postojećeg krajnjeg kupca ukoliko nema evidencije o priključnoj snazi, a ni distributer ni postojeći krajnji kupac ne posjeduju u svojoj dokumentaciji elektroenergetsku saglasnost. Eventualno ograničenje priključne snage za takve objekte vrši se u skladu sa odredbama člana 36. Opštih uslova.

3. U članu 70. stav 5.  Opštih uslova navodi sa da je "distributer dužan o svom trošku uz prethodno obavještenje krajnjeg kupca postepeno izmjestiti mjerna mjesta postojećih krajnjih kupaca koja se nalaze unutar objekta", u istom članu stav 7. Opštih uslova navodi se da je "priključak krajnjeg kupca kod koga je izmješteno mjerno mjesto osnovno sredstvo distributera", dakle ne postoji obaveza da krajnji kupac vrši ugradnju nekih drugih dodatnih uređaja za mjerenje. 

4. Tarifni sistem za prodaju električne energije u Republici Srpskoj utvrđuje kategorije potrošnje i grupe kupaca električne energije. Distributer u postupku izdavanja elektroenergetske saglasnosti određuje kojoj kategoriji potrošnje pripada krajnji kupac vodeći računa o Tarifnom sistemu, namjeni potrošnje, instalisanoj snazi i vrsti trošila krajnjeg kupca.

"kupac iz kategorije domaćinstva" označava krajnje kupce čija potrošnja obuhvata potrošnju električne energije u stanovima, kućama za stanovanje i odmor, potrošnju za osvjetljenje pripadajućih sporednih prostorija za domaćinstvo, garaža, prilaza stambenim objektima, stubišnu rasvjetu, liftove i zajedničke TV uređaje. Izmještanjem mjernog mjesta se ne mijenja kategorija potrošnje električne energije krajnjeg kupca, već ona isključivo zavisi od prethodno navedenog.