Skip to Content

Garantovane otkupne cijene i premije

Printer-friendly version
PROPISI IZ OBLASTI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

PODZAKONSKA AKTA
REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE

ODLUKE

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energije proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji

Odluka o visini naknade za podsticanje proivodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

 

Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, od 17. januara 2017. godine
Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, od 15. aprila 2016. godine
Rješenje Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na Odluku o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz OIE ili u efikasnoj kogeneraciji
Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energije proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, od 29. januara 2016. godine
Rješenje Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na Odluku o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz OIE i Odluku o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIE i u efikasnoj kogeneraciji, od 11. februara 2016. godine
Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, od 30. jula 2014. godine
Rješenje Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na Odluku Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energije proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, od 4. septembra 2014. godine
Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, od 20. novembra 2013. godine
Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, od 3. jula 2013. godine
Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, od 30. novembra 2012. godine
Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili u efikasnoj kogeneraciji, od 25. oktobar 2011. godine

 

Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, od 25.novembra 2016. godine
Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, 25. novembar 2016. godine
Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, od 22. januara 2016. godine
Rješenje Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na Odluku o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz OIE i Odluku o visini naknade za podsticanja proizvodnje električne energije iz OIE i u efikasnoj kogeneraciji, od 11. februara 2016. godine
Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, od 27. novembra 2014. godine
Rješenje Vlade RS o davanu saglasnosti na Odluku o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, od 27. novembra 2014. godine
Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, od 20. novembra 2013. godine
Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, od 30. novembra 2012. godine
Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, od 25. oktobra 2011. godine