Skip to Content

Register of Eligible Customers' Suppliers

Printer-friendly version

REGISTAR DOZVOLA

R.br.

Naziv korisnika dozvole

Sjedište i adresa korisnika dozvole

Djelatnost za koju se izdaje dozvola

Dozvolu izdao

1.

"Energy Financing Team" d.o.o. Trebinje

Srpske vojske, br. 9,

Bileća

 

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom

na teritoriji BiH

 

RERS

Međunarodna trgovina električnom energijom

DERK

2.

Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske"-Matično preduzeće a.d. Trebinje

 

Ul. Stepe Stepanovića bb,

Trebinje

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom

 na teritoriji BiH

 

RERS

 

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

3.

"LE TRADING BH" d.o.o. Banja Luka

Jovana dučića 23a,

Banja Luka 

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom

 na teritoriji BiH

 

RERS

 

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

4.

"COMSAR ENERGY TRADING"

d.o.o. Banja Luka

Ulica Vase Pelagića br. 21, Banja Luka

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom

 na teritoriji BiH

 

RERS

 

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

5.

"EZPADA" doo, Mostar

 

Biskupa Čule bb,
 Mostar

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

6.

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo

Vilsonovo šetalište broj 15,  

Sarajevo

 

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

7.

JP "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar

Mile Budaka br. 106A,

Mostar

 

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

8.

"Interenergo" d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela,

Zvizdovića 1A/91,
 Sarajevo

 

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

9.

"GEN-I" d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovica br.1, Sarajevo

 

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

10.

"Аlpiq Energija BH" d.o.o.

Kaptol br.5/2,

Sarajevo

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

11.

"Vitol Adriatik" d.o.o.

Sarajevo

 

Zmaj od Bosne 7a,

Sarjevo

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

12.

"G-Petrol" d.o.o.

Sarajevo

Tešanjska 24a,

Sarajevo

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

13.

HSE BH d.o.o. Sarjevo

Alije Isakovica br.1

Sarjevo

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

14.

"AXPO BH" d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela

Zvizdovića br.1,

Sarajevo

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

15.

"PETROL BH OIL

COMPANY" d.о.о. Sarajevo

Tešanjska

br. 24a

Sarajevo

 

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

16.

"ERDAL" d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a,

Sarajevi

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

17.

"Proenergy" d.o.o. Mostar Mostar, 11 lipnja 31A

 Bišće polje bb,

 Mostar

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

18.

"HEP-Energija" d.o.o Mostar

Vukovarska bb,

 Mostar

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

19.

"Danske Commodities" d.o.o.

Sarajevo

Tešanjska br.24а,

Sarajevo

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

20.

"EURO POWER" d.о.о.

Tešanj

Кrndija bb, Тešanj

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

21.

"ASA Energija" d.о.о.

Sarajevo

Bulevara Meše Selimovića 16, Sarajevo

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

 

22.

 

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH

 

Studentska br. 13, Brčko

 

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom

na teritoriji BiH

 

DERK

23.

"Aluminij Trade" d.o.o. Mostar

Baćevići bb,

Mostar

Snabdijevanje  električnom energijom II reda

FERK

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK

24.

"EFT-Rudnik i termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari

Stanari bb, Stanari

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom

 na teritoriji BiH

 

RERS

 

Međunarodna trgovina električnom energijom

 

DERK