Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Дренова"