Skip to Content

Обавјештење о одржавању 56. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-968-2/09

Датум: 25.11.2009.

 

На основу члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске",  број: 41/04, 67/07, 113/07) и члана 13. став 1. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 96/04), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

да ће одржати 56. (педесетшесту) редовну сједницу, у понедељак, 30. новембра 2009. године, са почетком у 11.00 часова у Требињу, у сали за састанке Регулаторне комисије.

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Разматрање и усвајање Записника са 55. редовне сједнице Регулаторне комисије одржане 20. новембра 2009. године у Требињу.
  2. Разматрање приједлога рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине по захтјеву предузећа "Руднап" д.о.о. Бања Лука
  3. Разматрање захтјева за рјешавање спора у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, подносиоца СТР "Ружа" Бања Лука, против MХ EРС ЗПЕлектрокрајина“ a.д. Бања Лука, РЈ „EлектродистрибуцијаБања Лука.

 

Сједница је отворена за присуство јавности - заинтересованих лица,  без права учешћа у раду сједнице.          

         

Предсједник

Миленко Чокорило