Skip to Content

Обавјештење о одржавању 55. редовне сједнице Регулатора

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање
Број: 01-944-2/09

Датум: 13.11.2009. године

 

 

На основу члана 33. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09 и 92/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске",  број: 41/04, 67/07, 113/07) и члана 13. став 1. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 96/04), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

 

да ће одржати 55. (педесетпету) редовну сједницу, у четвртак, 19. новембра 2009. године, са почетком у 11.00 часова у Требињу, у сали за састанке Регулаторне комисије.

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1.          Разматрање и усвајање Записника са 54. редовне сједнице Регулаторне комисије одржане 11. новембра 2009. године у Требињу.

2.          Разматрање захтјева за стицање статуса умјешача у тарифном поступку за: одобрење цијена на прагу електране, одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској и одобрење тарифних ставова за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској.

3.          Разматрање приједлога рјешења и достављених коментара по захтјеву за рјешавање спора Дуцановић Слободана из Крупе на Врбасу, град Бања Лука против МХ ЕРС ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука.

 

 

Сједница је отворена за присуство јавности - заинтересованих лица,  без права учешћа у раду сједнице.

 

Предсједник

 

Миленко Чокорило