Skip to Content

Обавјештење о одржавању јавне расправе о Нацрту дозволе - "Руднап" д.о.о. Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: 01-707-6/09

Датум: 02.11.2009.

 

У складу са одредбом члана 54. став 2. и 3. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број: 8/08 и 34/09) и члана 19. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 71/05) Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске

 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању јавне расправе o Нацрту дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: РЕРС), je на 53. редовној сједници одржаној 29. октобра 2009. године, утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, по захтјеву предузећа "Руднап" д.о.о. Бања Лука.

У поступку јавног разматрања Нацрта ове дозволе, РЕРС ће одржати општу расправу у Требињу, у просторијама РЕРС-а, Улица Српска број 2, 10. новембра 2009. године са почетком у 11.00 часова.

Предмет ове дозволе је обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, под условима прописаним дозволом.

Општа расправа је отворена за присуство јавности и активно учешће заинтересованих  лица, у циљу прибављања коментара на Нацрт дозволе, непосредно на самој расправи.

Нацрт дозволе стављен је на располагање јавности на огласној табли и интернет страници РЕРС-а: "www.reers.ba". Заинтересована лица могу доставити и коментаре у писаној форми на нацрт дозволе или доставити захтјев за стицање статуса умјешача путем поште, на адресу: Регулаторна  комисија за енергетику Републике Српске, улица Српска број 2, 89101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba, најкасније до 16. новембра 2009. године.

Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном РЕРС није обавезан да их разматра.

 

Предсједник

Миленко Чокорило