Skip to Content

Да ли је дистрибутер у обавези о свом трошку измјестити постојећу електричну бандеру НН ваздушне мреже са мог власништва и исту без мојег захтјева и моје потребе поставити поред локалног пута који је означен као јавно добро, а све имајући наводну обавезу дистрибутера да у наредних 5 до 10 година све бандере измјесте и поставе поред путева а које су до сада постављене у власништву грађана па и без сагаласности истих као што је мој случај? Од вас тражим мишљење из разлога што ми се од стран

Верзија прилагођена за штампање

Чланом 31. став (5) Општих услова прописано је да корисник мреже који своје објекте намјерава прикључити на дистрибутивну мрежу дужан је дистрибутеру омогућити право службености на дијелу некретнине у свом посједу, омогућити несметану изградњу и одржавање прикључка и помоћи у рјешавању имовинско-правних односа ако то дистрибутер од њега затражи.

Чланом 70. став (3), и (5) Општих услова прописано је да се мјерно мјесто за крајње купце из категорије домаћинства (индивидуална стамбена изградња) за нове или реконструисане прикључке лоцира са спољне стране или ван грађевинског објекта, уколико је то урбанистички и амбијентално дозвољено и под условом да је могућ приступ мјерном мјесту сваким даном од 08-18 часова. Такође је дистрибутер дужан о свом трошку уз претходно обавјештење крајњег купца постепено измјестити мјерна мјеста постојећих крајњих купаца која се налазе унутар објекта, на начин који ће обезбиједити разграничење одговорности између дистрибутера и крајњег купца и испуњење претходних услова .

 

Чланом 121. Општих услова прописано да је дистрибутер дужан измјестити мјерна мјеста из члана 70. став (5) у року од осам година од дана ступања на снагу ових Општих услова.

 

Према томе, обавеза измјештања према одредбама Општих услова се не односи на измјештање стуба надземне нисконапонске мреже који се налази на посједу крајњег купца, него на измјештање мјерних мјеста у тачно одређеним случајевима.